Fakta sænker fortsat priserne på en lang række varer, som du bruger til hverdag. Og priserne bliver ved med at være lave. Derfor kan du nu også altid regne med faste lave priser på fx LED pærer, middagsfrikadeller, tortilla wraps og familie sandkage. Du finder de nedsatte varer i din lokale fakta. Prisfaldet markedsføres i perioden 19. april – 16. maj 2018.

 

God kvalitet. Lave priser. Hver dag.