Vi har fået endnu en rørende historie om vores ”Klar til start”-projekt, en indsats hvor faktakæden hjælper Autister. Denne gang er det Fakta i Slagelse på Valbyvej som er blevet udnævnt til månedens virksomhed i 2018 for sit arbejde med at inkludere mennesker med ”svære odds”, som det er beskrevet i artiklen.

Hele artiklen kan læses her: http://kefi.dk/helhedsplanen/fritidsjob/maanedens-virksomhed-fakta

Det er den boligsociale helhedsplan KEFI.dk ”En fælles indsats” som har kåret fakta Slagelse. Kefi er en organisation bestående af samarbejder mellem Landsbyggefonden og Slagelse kommune, og er et samarbejde mellem de fem boligorganisationer; Fællesorganisationens Boligforening, Slagelse Boligselskab, Slagelse almennyttige Boligselskab, Bolig Korsør, Skælskør Boligselskab og Slagelse kommune.

Vi, og isæt hele butikken i Slagelse er stolte af denne kåring og glade for den positive omtale.