Sidste år var Fakta-kæden en af de få butikskæder i Danmark, som gav muligheden for at efterladte danskere kunne mindes deres kære afdøde med gravpynt til ”Allehelgensdag”.
Det benyttede rigtig mange sig af, og i år gør vi det igen.

Den danske folkekirke markerer Allehelgensdag d. 1. søndag i november.
I år betyder dette, at de danskere, der ønsker at markere dagen, skal notere sig søndag d. 6. november 2016.
Op til denne, for mange, særlige dag, vil der være diverse kranse, bladpuder og kirkegårdspynt tilgængeligt i fakta-butikkerne fra den 27. oktober til og med den 2. november 2016.

Traditionerne omkring Allehelgensdag (også tidligere kaldet Hellemisse) i Danmark kan variere.
Men i de senere år er det blevet en almindelig skik, at mindes de kære man har mistet ved på Allehelgensdag at tænde lys ved gravstederne. I mange kirker oplæses navnene på det forløbne års afdøde i sognet.

Allehelgensdag er ikke at forveksle med Halloween, der afholdes d. 31. oktober 2016.
Du kan læse mere om Halloween her